Тинка Канева Тинка Канева физическо лице

Декларация по чл. 55Самоосигуряващо се лице се осигурява с личен труд трябва ли да попълва декларация по чл. 55?Отговори

 • Здравейте.

  Според мен не трябва да подавате такава декларация.

  Справка с нормативната уредба:
  ЗДДФЛ "Задължение за подаване на декларацията за дължими данъци"
  Чл. 55 (1) Предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, подават декларация по образец за дължимите данъци.
  (2) Когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, декларацията по ал. 1 се подава от лицето, придобило дохода.
  (3) В декларацията по ал. 1 не се посочва удържаният данък за доходи от трудови правоотношения, за който се подава информация по реда на чл. 73, ал.

  Поздрави.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->