Diyana Chankova Diyana Chankova Потребител

Нещатни синдикални дейциВ частно предприятие, в което няма КТД, считат ли се пълномощниците на ОС и представителите по чл. 7 за нещатни синдикални дейци?


Отговори

  • Здравейте,

    Правната уредба на общото събрание на работниците и служителите (ОСРС) (събранието на пълномощниците) се съдържа в разпоредбите на КТ (чл. 6). ОСРС (пълномощниците) не подменя синдикалните организации в предприятието, а съществува паралелно с тях. Това са две самостоятелни форми на представителството на работниците и служителите в предприятието.
    Нещатните синдикални дейци са нещатните членове на централни, отраслови и териториални ръководства на синдикалните организации, както и нещатните председатели на синдикалните ръководства в предприятията.

    Поздрави,
    Вера Русинова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->