Галин Атанасов Галин Атанасов Потребител

Запор на заплатаЗдравейте!

Назначен съм на 4-часов работен ден със заплата 180 лв. Наложиха ми запор и ми удържат 36 лв. Сега получих втори запор. Имам и дете, което се роди скоро.

Имат ли право да ми удържат още от тази малка заплата? Не трябва ли да ми се намали сумата, която ми удържат за първия запор? Как се изчислява процентът който да ми удържат?Отговори

 • Здравейте.

  По ГПК /чл. 446/ Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд,
  както и върху пенсия-чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:
  1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа.следователно тук може да ви удържат една четвърта част.

  По ДОПК чл.213
  1) Принудителното изпълнение се насочва върху цялото имущество на длъжника, с изключение на:
  1. вещите за всекидневна употреба на длъжника и на неговото семейство,
  2. единственото жилище на длъжника; ако жилищната площ е повече от 30 кв. м за длъжника и за всеки от членовете на семейството му поотделно, разликата се продава, ако при тези условия жилището е реално поделяемо;
  3. сумите по сметки в банки в размер до 250 лв. за всеки член от семейството;
  4. трудовото възнаграждение, обезщетението по трудово правоотношение, пенсията или стипендията - в размер до 250 лв. месечно. Остатъка над 250,00 лв може да ви бъде удържано.
  Законът е определил минимум, под който не се допуска принудително изпълнение върху заплатата - когато трудовото възнаграждение е в размер до 250 лева месечно (чл. 213, ал. 1, т. 5 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс).

  Запорът се отнася не само за възнаграждението, посочено в запорното съобщение, но и за всяко друго възнаграждение на длъжника, получено срещу същата или друга работа при същия работодател или същото учреждение (чл. 512 ГПК).
  Трябва да се свържете с вторият съдия изпълнител (по вторият запор) и да го уведомите че е втори по ред.

  Поздрави.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->