Идает Топал Идает Топал Потребител

Лице с увреждане, работи по трудов договор, ползване на дан. облекчения?Лицето е родена на 22.04.1951 г./жена/ притежава ТЕЛК над 50 % със срок до 01.06.2011 г. Лицето работи по трудов договор. Има ли право лицето на данъчни облекчения по чл.18 от ЗДДФЛ?


Отговори

 • Здравейте; А какво става след 01.06.2011 г ? И защо питате чак сега ?
  kazimirc4
 • Съгласно чл.68 от КСО , месец април 2011 г.лицето придобива право на пенсия (преди изтичане на срока на телка 01.06.2011 т.е експертното решение става автоматично пожизнено).Пенсиите за инвалидност на лицата, навършили възрастта по чл. 68, се отпускат пожизнено.
  § 10а. от ЗДДФЛ (Нов - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) (1) Лицата с определени с валидно решение на компетентен орган вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто ползват данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон.
  (2) Лицата, на които до 31 декември 2009 г. пожизнено е определена степен на трайно намалена работоспособност по реда на Закона за здравето, и лицата, които са с пожизнено определена степен на трайно намалена работоспособност по силата на § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравето, се смятат с пожизнено определени вид и степен на увреждане.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.
  Попода ли случая в хипотезата по ал.3 от параграф 10а от ЗДДФЛ?


 • Здравейте,

  Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2012 г., в § 10а от преходните и заключителни разпоредби е създадена ал. 3, по силата на която лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.

  Тъй като лицето е родено на 22.04.1951 г. и е навършило възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО /на 22.04.2011 г./ в срока на решението на ТЕЛК, то ще има право да ползва данъчните облекчения за лица с намалена работоспособност по чл. 18 от ЗДДФЛ, независимо от това, че определеният в ТЕЛК срок е до 01.06.2011 г. Това, което ще трябва да направите е да заверите ТЕЛК решението, че е пожизнено, за да послужи като доказателство пред работодателя.

  Поздрави,
  Вера Русинова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->