Цветелина Ангелова Цветелина Ангелова Потребител

Осигуряване на пенсионер по трудов и по граждански договорЗдравейте!

Ако едно лице - пенсионер, родено преди 1960 г. е на трудов договор със осигурителен доход от 500 лв., получава пенсия от 400 лв. и в същото време е на граждански договор със сума след приспадане на НПР над мин. раб. заплата - 400 лв., как следва да бъде осигуряването там , където лицето е наето по граждански договор? Лицето не желае да бъде осигурявано допълнително за ДОО и ДЗПО. Според мен се дължат само здравни осигуровки и данък. Греша ли?

И още нещо - Същият случай като гореописаният, но сумата след приспадане на НПР е под мин.раб. заплата. Отново лицето е пенсионер и се осигурява на др. основание. Лицето не желае да бъде осигурявано допълнително за ДОО и ДЗПО. Как ще осигурявам - здр. вноски и данък ли?

Благодаря !Отговори

 • Здравейте,

  Според разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване лицата, работещи по граждански договор, които са придобили право на пенсия, се осигуряват по свое желание. Тоест, независимо дали работят и по трудов договор или не, лицата наети по граждански договор могат да упражнят правото си да внасят само здравни осигуровки за този договор (до достигане на максимума от 2 400 лв.) или да внасят и социални осигуровки. За дохода си по трудовото правоотношение лицата дължат пълния размер на здравните и социалните осигуровки.

  Всички от изброените доходи са облагаеми с данък върху доходите на физическите лица

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 4, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване.


  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Благодаря!
 • Здравейте,

  Колегата г-н Баталов е прав .... до голяма степен. Искам да отбележа, че в така описания случай по гражданския договор задължително се дължат здравноосигурителни вноски.
  ЗЗО не дава възможност, както КСО, лицата, които работят по извънтрудови правоотношения и получават някаква пенсия да се осигуряват по тяхно желание!
  Здравноосигурителните вноски по гражданския договор, както впрочем и ДОД, се дължат, независимо дали сумата след приспадане на НПР е под минималната РЗ за страната.
  Справка, може да направите с чл. 40, ал. 1, т. 3, буква а), изречение второ от ЗЗО.

  Поздрави,
 • Само да изясня, че когато лица, полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение по-малко от една минимална РЗ, след намаляванетио с НПР, НЕ СЕ ДЪЛЖАТ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ВЪРХУ ТОВА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. Възложителите на работа в този случай не удържат и не внасят здравноосигурителни вноски. ОБАЧЕ, ЛИЦЕТО СЛЕДВА ДА ВНАСЯ САМО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО - т.е. 8 % върху 210 лв. за 2014 г., изцяло за с-ка на лицето. Не са длъжни да внасят здравни осигуровки лицата, които са осигурени за сметка на държавния бюджет / пенсионери, деца по 18 год. , ученици, студенти и др. /. Вие конкретно като пенсионер нямате задължението да внасяте здравни осигуровки.
  Надявам се да съм бил полезен.
 • Благодаря !
 • Здравейте отново ! Помогнете ми и за следния случай:
  Лице - пенсионер преди 60 г. на граждански д-р при мен, не се осигурява на МАХ, но е самоосигуряващо се лице в собствена фирма, но освен това има и сключен трудов д-р за 1 час в др. фирма , където се осигурява за всички осиг. рискове + здравно.
  Мисля, че независимо че е самоосигуряващо се лице се дължат здр. вноски при мен защото е и на трудов д-р. Нали така ?
  Благодаря предварително !
 • От това ,което изчетох разбирам, че като самоосигуряващо се лице - то самото е длъжно да си внася здр. вноска върху сбора от осигурителните му доходи, независимо че се осиг. и на др. основания.Ще се радвам да получа коментар.
 • Правилно сте разбрали - Вие нямате задължение да му удържате никакви осигурителни вноски - нито по КСО, нито по ЗЗО.
 • Много Ви благодаря отново! Хубаво е ,че ви има!
 • Здравейте отново !
  Ето и поредният ми въпрос :

  Кога едно лице се смята за пенсионер - от датата на освобождаване, поради пенсия или от датата на решението?

  Лице , родено преди 60 г е освободено от трудов д-р поради настъпили обстоятелства за пенсиониране.Подало е заявление преди 1 седмица в НОИ, но все още разпореждането от там не е излязло.Това лице предстои да бъде назначено на граждански д - р и с оглед на това какви осигуровки ще се дължат е важно да се знае обстоятелството дали лицето се води вече пенсионер ? От Нои ми казаха ,че решението излиза със задна дата, т.е. дата на заявление.
 • Здравейте !
  Въпросът ми е следният: лице родено след 59 г, работещо по трудов договор и по граждански също, доход след приспадане на НПР 25% е под мин. РЗ. Начислявам СО за фонд Пенсии-ДОО, за упф, за ЗО, нач. и данък, но начислява ли се ЗОВ върху болнични и отглеждане на дете? Кога и при какви обстоятелства ?
  За такава осигуровка пише, че се осигуряват всички без кодове 05 и 24 /т.е. код 14 влиза /, но процента от 4,8 е посочен в графата на родените преди 60 г. , а в тази след 59 г. има сложен " х ".
  И още нещо, имам лице родено след 59 г. работещ пенсионер само на граждански д-р, но с инвалидност над 50% с доход след приспадане на НПР 25% над мин. РЗ. За него си начислявам ЗО и данък.Това, че е инвалид доколко ме касае при начислението на осигуровките или просто лицето си прилага копие от телка при подаване на год. си декл-я като физ. лице и там си ползва отстъпките?
 • Уважема колежке Цветелина,
  по първият Ви въпрос, оставам с впечатление че бъркате граждански ии трудови правоотношение или аз не разбирам описаната ситуация.
  За пенсионерите с инвалидност по граждански договор, след представяне на ТЕЛК решение с над 50% намалена работоспособност, следва да не внасяте ДОД (ако сумата след приспадане на НР е под 7920 лв за година). В случаш че вече сте удържали ДОД, следва да предоставите "служебна белажка", която лицето прилага в данъчната си декларация за да му възтановят данъка.
  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->