Diyana Chankova Diyana Chankova Потребител

Работно време при командировка в чужбинаПри командировка в чужбина счита ли се за работно времето за пътуване от хотела до фирмата, където са командировани лицата? Пояснявам, че става дума за работници, които са на сумирано изчисляване на работното време и то се отчита до минута посредством електронна система.


Отговори

 • Здравейте.
  След като електронна система пресмята работното време, пътуването до работното място не следва да се включва в него. Нали при работа в страната, никой и не си помисля за такава комбинация ? Защо в чужбина да е различно !

  kazimirc4

 • Защото в чужбина си командирован- това не е работното ти място по трудов договор...е логиката. Има ли конкретно в наредба или закон нещо по въпроса?
 • Здравейте.
  Точно в чужбина е въпросното работно място. И работещият се подчинява на правилата, свързани с тази работа.Командироването е общия процес, от който част е изпълняването на работата/длъжността/, която е предмет на този акт.

  kazimirc4
 • Здравейте,

  Условията и редът за командироване в чужбина са регламентирани в „Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина”.

  Във вашия случай, пътуването от хотела до фирмата не би трябвало да се смята за работно време на служителите. Всички условия свързани с командировката трябва да бъдат упоменати в писмената заповедта за командировка. (чл. 5 от НСКСЧ)
  В случай че, командированият в чужбина служител изпълнява възложените му задачи извън установеното за него работно време - в дните на седмичната почивка, на официален български празник и т.н., то ще е налице извънреден труд, за който се полага и възнаграждението предвидено в чл. 262 и 264 от Кодекса на труда.

  Поздрави,
  Вера Русинова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->