цонка вълчановска цонка вълчановска продавач

Облагане на обезщетение за неизползван отпускЗдравейте,

Подписах се на обезщтетения за неизползувана отпуска при напускане, което ми беше изчислено на 242.82лв за 8 дни, а по сметката ми бяха превели 170.50 лв. Казаха ми, че след данаците са толкова.

Това са половината пари. Така ли трябва да е?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте.
  1.осигурителни вноски - пенсионни и здравни - не се дължат.
  2.Дължат се удръжки за ДОД.
  3.При коректно изчисляване от 242.82лв - 24.28 лв. следва да се изплатят суми в размер на 218.54 лв.

  kazimirc4
 • Здравейте, обезщетение за неизползван платен отпуск се начислява по чл 224 от КТ, като той гласи
  Чл. 224. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. – ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.01.2012 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176, правото за който не е погасено по давност.

  (2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Обезщетението по предходната алинея се изчислява по реда на чл. 177 към деня на прекратяването на трудовото правоотношение.

  (3) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Платеният отпуск за обучение на учащи се и на докторанти без откъсване от производството и за приемен изпит в учебно заведение, когато не бъде използуван, не се обезщетява парично/

  - Върху изчислената сума за обезщетение се дължи само ДОД (10%). Не се дължат никакви други осигуровки.

  /(2) За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето:
  1. (изм. – ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
  2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане; – КСО/
  Успешен ден!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->