RADKA YANEVA RADKA YANEVA Потребител

Прекратяване на договор по чл.328Здравейте!

От 1.07.2014 г. ми връчват предизвестие по чл.328 като пенсионер (такъв съм от преди назначаването т.е. от 2004 г. а назначаването ми по трудов постоянен договор е от 2008 г.). НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН ПО ТОЗИ ЧЛЕН ЗАЩОТО В ТРУД. ДОГОВОР НЕ ПИШЕ ДО 70 ГОД. ВЪЗРАСТ (срока е неопределен). Ще назначават лице пак песионер, но на 64 г. На лице е дискриминационен признак. Нямам против съкращаването, но по правилата с необх. обещетения по КТ и като синдикалист към КНСБто плащам чл. внос. Също така ми казват че в рамките на предизвестието ще трябва да си пусна год. отпуск, който не съм ползвал.

Правилно ли е и ме консултирайте как да постъпя?Отговори

 • Здравейте. Моля да цитирате точно правното основание на предизвестието- чл.328, ал.....т......, изобщо точно как е написаното в него ?

  kazimirc4
 • Здравейте,

  Тъй като няма информация за точното основание, по което се прекратява трудовият Ви договор, ще отговоря принципно.
  Например, ако Ви освобождават от работа съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10а от Кодекса на труда (KT) работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника в сроковете по чл. 326, ал. 2, когато трудовото правоотношение е възникнало след като работникът е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

  В случай че, работодателят не спази срока на предизвестието (изцяло или частично) ще Ви дължи обезщетение за неспазено предизвестие съгласно чл. 220, ал. 1 от КТ. Също така работодателят дължи обезщетение съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, ако към датата на прекратяване имате неползван платен годишен отпуск, както е във вашия случай. Размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж. Обезщетението се изчислява по реда на чл. 177 от КТ към деня на прекратяването на трудовото правоотношение.

  Поздрави,
  Вера Русинова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->