Нона Николова Нона Николова Потребител

Счетоводен отчет за шестмесечието на кооперативен съюзЗдравейте!

Как се прави счетоводен отчет за 6 месеца на кооперативен съюз? Кои счетоводни документи се ползват? Оборотната ведомост и Главната книга каква роля имат?

Как се регистрира трудов договор?

Благодаря!
Поздрави!Отговори

 • Здравейте,

  Счетоводните отчети се изготвят въз основа на първичните счетоводни документи, получени и издадени от отчитащото се предприятие, за отчетния период. При стриктното спазване на основните счетоводни принципи, с цел вярно и точно да представи на потребителите на счетоводни отчети, финансовото състояние на стопанската единица.

  Оборотната ведомост и Главната книга са вторични счетоводни ригистри имащи ключова роля при съставянето на счетоводните отчети.

  Трудовите договори се вписват в регистъра на трудовите договори воден от националната агенция за приходите. Това става или на място в компетентната териториална дирекция на НАП по седалище на юридическите лица (работодатели) или, чрез електронен подпис в сайта на НАП. Срокът за това е до три дни от датата на сключването (подписването) на трудовия договор. Като денят на събитието не се брои, а ако срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->