ЗОРНИЦА КИРИЛОВА ЗОРНИЦА КИРИЛОВА Т П

Започване на нова работа и срок за започването иЗдравейте,

Колко е позволеният срок по закон 3,5 или 7 дни, за да ме назначи новият ми работодател при него на работа? Като не искам да ми се водят прекъсвания във времето. Примерно днес ме освобождават от старата ми место работа и след колко дни максимум трябва да ме назначи новият ми работодател?Отговори

 • Здравейте,

  1.Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от НАП.
  2, Работникът или служителят е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаването на документите, освен ако страните са уговорили друг срок. Ако работникът или служителят не постъпи на работа в този срок, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало, освен ако това се дължи на независещи от него причини, за които той е уведомил работодателя до изтичането на срока.

  нормативна уредба: Кодекс на труда чл.62 ал.1 и ал.3

  Поздрави
  Адриана Ноева

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->