luda kalinka luda kalinka Потребител

Изчисляване на дължима дялова вноскаЗдравейте,
Запозната съм с текста от Закона за кооперациите, касаещ дяловите вноски на напусналите член-кооператори. Интересува ме какво означава "...актуализирани по установения нормативен ред"? Как се изчислява дължимата дялова вноска? Познавам ръководството на кооперацията, която съм напуснала и съм сигурна, че ще се опитат да ми изплатят дяловата вноска по номинал, независимо от закона. Мога ли сама да изчисля полагащата ми се дялова вноска или трябва да се обърна към специалист, за да не бъда излъгана? Имам всички данни от ОПР и Баланса.Отговори

 • Здравейте,
  Съдебната практика приема, че изискуемостта на вземането на бившия член-кооператор за дяловата му вноска настъпва с приемане от общото събрание на кооперацията на годишния финансов отчет за годината, през която е настъпило прекратяване на членственото правоотношение с бившия член-кооператор.
  Поради това дяловата вноска на бившия член-кооператор се изчислява на база на чистата стойност на имуществото на кооперацията, а не върху неговия номинал.
  В Закона за кооперациите липсва дефиниция на понятието "чиста стойност на имуществото", но в практиката се прилага дефиницията за същото понятие при дружествата. По смисъла на чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.
  Именно поради това под "дялови вноски, актуализирани по съответния нормативен ред" се имат предвид дяловите вноски, изчислени на базата на разликата между стойността на правата и задълженията на кооперацията съгласно баланса й за съответната година. Актуализацията касае и други нормативни основания, например деноминацията на лева през 1999 г.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Вече ми е по- ясно! Благодаря за отговора!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->