ivelina jeleva ivelina jeleva zavar4ik

Съкращение по чл.325 от КТЗдравейте,
Възможно ли е служител да бъде съкратен по чл.325 от КТ, ако не е дал съгласието си за това. Какви са правата на работника в този случай?Отговори

 • Здравейте.

  При прекратяване на ТД по чл.325,ал.1 от КТ -"по взаимно съгласие" обикновено, лицето се намира в най-неблагоприятно положение:
  - няма обезщетения, освен за неползван платен годишен отпускq ако има такъв;
  - минимално обезщетение от 4 месеца на борсата;
  - напускането на работа става веднага.

 • здравейте,ако работникът откаже да разпише,как трябва да процедира понататък
 • Здравейте. Отказът да се подпише заповедта.....не решава въпроса на лицето. Достатъчни са двама свидетели, които да заявят с подписа си върху копие от заповедта, че лицето е отказало приемането и. Счита се, че документът е връчен. Може и с обратна разписка.

  kazimirc4
 • Здравейте,

  В чл.325 от КТ се съдържат различни основания за прекратяване на трудовия договор.
  Едно от тях е по алиния първа, където си е посочено, че трябва да има взаимно съгласие между двете страни. При липса на ваше съгласие, няма как да ви прекратят договора точно по този член 325, освен ако:
  1. не е изтекъл уговорения срок на договора;
  2. при завършване на определената работа;
  3. със завръщане на замествания на работа;
  4. когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме;
  5. с постъпване на работа на работника или служителя, който е избран или е спечелил конкурса;
  6. при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме;
  7. поради определянето на длъжността за заемане от държавен служител.
  Ако тези основания липсват, не може да се прекрати договора по този член.

  Поздрави,
  Рада Колева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->