Irina Stefanova Irina Stefanova Потребител

Осчетоводяване на капаро за туроператорска дейностЗдравейте,
ЕООД е в процес на регистрация за туроператор, с подадени документи, но лицензът ще излезе след 2 месеца. Има предварителна договорка с обект за настаняване в Италия за целия зимен сезон и като гаранция за бъдещата съвместна работа, италианската страна иска капаро от 20%.
Може ли да се плати капарото от сметката на ЕООД-то по сметката на италианската страна, преди да е получило то лиценза си за туроператорска дейност? Ако не го платим, губим възможност за съвместна работа с този контрагент.
Как би се осчетоводил един такъв разход, който е за бъдеща дейност?Отговори

 • Здравейте.

  Съгласно Параграф 1 т.37 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС, а именно:
  37. (доп. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) "Туроператор", "туристически агент", "основни туристически услуги" са тези по смисъла на Закона за туризма, независимо дали туроператорът и туристическият агент са регистрирани по реда на Закона за туризма
  вие можете да извършвате туроператорска дейност и без да имате влязъл в сила лиценз по Закона за туризма. Можете да платите капарото и да изискате фактура на името на ЕООД-то.
  Аз лично осчетоводявам такъв разход по сметка "Разходи за бъдещи периоди", и го признавам като разход в месеца, в който настъпва датата на данъчното събитие.

  Поздрави.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->