Веселин Христов Веселин Христов безработен

Осчетоводяване на фактура от спедиторска фирмаПривет!
Получих стока от Румъния със спедиторска фирма. За фактурата за самата стока издавам протокол по чл.117А. Kак се постъпва със фактурата за извършената услуга от румънската спедироска фирма? Tрябва ли и за нея да съставя протокол или нещо друго?Отговори

  • Здравейте,

    Фактурата, която сте получили от румънската фирма би следвало да е без ДДС. Вие трябва да съставите протокол по чл. 117А, с който да си самоначислите 20% ДДС /съгл. чл.82, ал.2, т.3/.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->