Евдокия Мичева Евдокия Мичева Потребител

Допълнителна парична вноска в ООДВ ООД, състоящо се от 3-ма съдружници, възможно ли е само един от съдружниците да направи допълнителна парична вноска (чл.134 от ТЗ) и тя да бъде безлихвена?Отговори

 • Здравейте,
  По решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, но е възможно дружествения договор да предвижда друго.
  В този случай вноските се дължат от всичките трима съдружници. При невнасянето на допълнителната парична вноска определена от Общото събрание, последиците за съдружника невнесъл вноската са почти идентични с тези за съдружника, неизпълнил задължението си за внасяне на дела си в капитала на дружеството.
  Не можете да избягате от начисляването лихви по заемите, защото в данъчно отношение безлихвените заеми, особено между свързани лица, се третират като отклонение от данъчно облагане.
  Поздрави,
  Венцислав Колев
 • Здравейте,
  А при ДПВ в ЕООД как стои въпроса? в рамките на годината сумата е около 12000 лв., които управителят внася на каса с цел разплащане на фактури в брой. Какъв документ трябва да се оформи. И какви данъчни и счетоводни отражения ще има?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->