Мариана Георгиева Мариана Георгиева служител

Прекратяване на безсрочен трудов договор с предизвестиеЗдравейте!
Работя в търговска верига като служител, но поради сериозни здравословни проблеми (след диагностика) реших да напусна и да взема мерки за здравето си. Имам около 23 години общ трудов стаж, а в тази фирма година и 1 месец.
Какви причини да посоча? Какво обезщетение следва да получа след евентуална регистрация в Бюрото по труда, в какъв срок е тя и колко време мога да го получавам - брутната ми заплата е около 680 лева?Отговори

 • Ако прекратите трудовия договор по собствена инициатива,ще получавате обезщетение за безработица 4 месеца по 7.20 лв. на ден,независимо от осигурителния ви стаж.Но ако имате експертно решение на или по здравни показания въз основа на заключение на ТЕЛК и работодателят ви не може да ви подсигури длъжност,подходяща за здравното ви състояние,тогава можете да прекратите ТД по чл. 325,ал. 1,т.9 от КТ и ще получавате 11 месеца обезщетение в размер на 60% от среднодневния ви осигурителен доход за последните 24 месеца.
 • Здравейте г-жо Илиева,
  Тъй като от вашия въпрос не става ясно дали имате решение на ТЕЛК ще отговоря принципно и за двата варианта.
  На първо място право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
  1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
  2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;
  3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4 от КСО.
  В случай, че правоотношението се прекрати по ваше желание или с ваше съгласие или сте ползвали обезщетение преди по-малко от три години, то ще получавате минималния дневен размер на обезщетението за безработица съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (7.20лв.) за срок от 4 месеца. Точните основания в тази ситуация са чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда.
  В случай, че правоотношението бе е прекратено по Ваша инициатива или с Ваше съгласие, конкретно основание може да е чл. 328 от Кодекса на труда, дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца..
  Срокът, в който ще получавате обезщетение, ако бъдете освободена на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ, зависи от продължителността на осигурителния Ви стаж (чл. 54в от КСО). Във вашия случай при осигурителен стаж от 20 години до 25 - 11 месеца


  При наличие на решение от ТЕЛК съгласно чл. 325, т. 9 от КТ трудовият договор се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие, при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания въз основа на заключение на ТЕЛК. В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме.
  Разпоредбата на чл. 222, ал. 2 от КТ предвижда, че при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест (чл. 325, т. 9 и чл. 327, т. 1) работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца. Освен посоченото обезщетение работникът или служителят има право и на обезщетение за полагаем се, но неизползван платен годишен отпуск, ако има такъв, както и на обезщетение за безработица.
  В случай, че получите право на пенсия за инвалидност то съгласно чл.54а, ал.1, т.2 КСО това не е пречка за придобиване право на парично обезщетение за безработица.
  За да получавате парично обезщетение за безработица трябва да се регистрирате като безработна в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от датата на прекратяване на осигуряването и да подадете заявлението по ал. 3 е подадено в тримесечен срок от тази дата (чл.54а, ал.1, т.4)
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->