Владимир Георгиев Владимир Георгиев Зп Потребител

Отчислителна бележка, за какво се издаваИнтересно ми е, случайно дочух разговор между работодател и напускащ работник, че на работника трябвало да се издаде отчислителна бележка. Какво е отчислителна бележка и какво се установява с нея? Какво се прави в базата данни, преди да се издаде тя?Отговори

  • Здравейте г-н Георгиев,

    Вероятно в случая става въпрос за фармацевт или лекар, който членува в съответна регионална фармацевтична / лекарска колегия. Съгласно устава на тези организации те следва да водят районен регистър на членовете си. При промяна на местоработата от района на една колегия в друга, без членството да бъде прекъснато, информацията по регистъра се прехвърля служебно въз основа на заявление от лекаря/фармацевта до районната колегия за отчисляване. За да бъде вписан в районната колегия по новата месторабота лекарят/фармацевта подава заявление с приложена отчислителна бележка.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->