Даниела Мушева Даниела Мушева счетоводител

Отдаване под наем на автомобил на фирма от ЕСФирмата ни притежава лек автомобил, който ще отдава под наем (засега дългосрочно) на фирма в Италия с валиден VAT номер. Ние също сме регистрирани по ЗДДС. Това услуга по чл. 21 ал. 2 ли е? Издаваме фактура с 0 ДДС и основание за неначисляване чл. 86 ал. 3, не включваме във VIES декларация. Включваме в дневник продажби в колона 22.

Правилно ли е или пропускам нещо?Отговори

  • Здравейте,

    Описаната от вас услуга по дългосрочно предоставяне под наем на транспортно средство попада в обхвата на чл. 23 ал. 4. Място на изпълнение е там, където получателят е установен, т.е. Италия. Фактурата, която следва да издадете ще бъде с 0% ДДС, но имайте предвид, че чл.86 не е основание за неначисляване на ДДС, коректното основанието е чл.23, ал.4. Трябва да включите информация и в дневник продажби в колона 22.

    VIES декларация подават всички търговци, които осъществяват ВОД, доставки на стоки като посредник в тристранна операция, както и услуги по чл.21, ал.3 и чл.22-24 от ЗДДС, с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка.
    В тази връзка вие ще трябва да подадете VIES декларация.
  • Благодаря Ви за ясния и компетентен отговор.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->