Недялка Илиева Недялка Илиева Потребител

Обезщетение при неизползван платен годишен отпуск 1993-2009 г.Според Решение № 12 от 11.11.2010 г. на Конституционния съд, неизползваният отпуск на работник или служител в периода 1993 - 2009г. може да се ползва след 2010г. или ако служителят е напуснал, трябва да се обезщети.
Можем ли да се позовем на това решение като законен акт?
За натрупания отпуск работодателят следва да заплати на работника или служителя възнаграждение, по реда на чл.177, тоест среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец преди напускане ли?Отговори

  • Здравейте г-жо Илиева,

    Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда при прекратяване на трудовия договор служителят има право на обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата година, както и за този от минали години, чиято давност не е изтекла. При прекратяване на трудово правоотношение се дължи обезщетение за натрупаният отпуск за периода 1993 – 31.12.2009г. Може да се позовете на чл. 224 ал.1 от КТ.

    Базата за изчисление на обезщетението е среднодневното брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни при същия работодател. Когато няма такъв месец, обезщетението се определя от уговорените в трудовия договор основни и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер. (справка чл.177 от КТ)
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->