ПЕНКА ДОНЧОВСКА ПЕНКА ДОНЧОВСКА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Социални придобивки при болниченЗдравейте,
Имат ли право лица, които са продължително време в болнични или отпуска (по цели месеци) на допълнителни социални плащания?

Одиторите, които направиха вътрешния одит и нашият експерт-счетоводител имат различно тълкувание на пар. 34 от ДР на ЗКПО и ни дават различни мнения по въпрова.

В нашата фирма всеки месец, на база на заповед на управителя от 2009г., се дават по 100 лева за социално подпомагане за закупуване на храна (така е записано в заповедта). Тези средства преди това са били предоставяни под формата на купони за храна, с които се е пазарувало в определени магазини и са се облагали с 10 процента за сметка на работодателя. Но след цитираната заповед средствата се намаляват от 150 на 100 лева и същите се прибавят към БТВ на всеки работник и се облагат по общия ред като се водят социални разходи по сметка 609. Освен това, с решения на ОС на работниците и служителите, периодично, във връзка с конкретен повод (Коледа, Великден и др.) се отпускат допълнителни средства като се издава заповед на Управителя, на базата на решението на ОС, като в нея се посочва, че във връзка се конкретния повод се отпускат за социално подпомагане конкретна сума на работниците. Тези средства също се осчетоводяват като социални разходи по сметка 609 и се прибавят към БТВ като се облагат, като такива.Отговори

 • Здравейте,
  за да отговаря даден разход на дефиницията за "социален" трябва да се предоставя на всички и да бъде по равно и да не се предоставят в парична форма.Определени социални разходи и до дадени размери са необлагаеми - например ваучери за храна до 60лв на месец. В този случай, когато става въпрос за социални разходи, наистина трябва да се плащат такива и на лицата, които са в отпуск, болнични, майчинство и т.н., защото са служители на фирмата. В случай, че те се лишат от тези добавки, тогава те спират да отговарят на третирането им като социални. При Вас обаче не е така.
  В посочения от Вас казус, това са допълнителни възнаграждения по преценка на ръководството, които се добавят към БТВ и се облагат с всички осигурителни и данъчни налози. Работодателят има право да предоставя допълнителни възнаграждения на определени лица по негова преценка и съгласно вътрешните правила за организация на работната заплата, има право също така да не предоставя допълнителни възнаграждения на лицата в отпуск, болничен, майчинство и т.н.
  Коя сметка ще използвате за отчитането на тези допълнителни възнаграждения, според мен е без значение, важно е как ще ги представите в годишните си отчети.

  Оставам на разположение за въпроси и коментари.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->