Татяна Стоянова Татяна Стоянова Потребител

Стаж в областта на счетоводствотоЗдравейте,
Дали стажът като "стоковед" се зачита за "стаж в областта на счетоводството"?
От 4г. съм назначена на така наименуваната позиция, но реално съм заета в обработване на цялата счетоводна информация на фирмата. След още една година ще имам ли правото да съставям и подписвам ГФО или следва да бъда преназначена на друга позиция, на която да натрупам нови 5 години стаж?

В отговор на ваш колега, на подобен въпрос, прочетох:
"Според тълкуванията на НАП в понятието "стаж в областта на счетоводството" се включват извършваните дейности (изпълняваните функции) пряко свързани с организацията, методологията и осъществявана на счетоводството на предприятията. Съответния стаж следва да бъде доказан с трудов и/или осигурителен документ, както и със съставените годишни финансови отчети на предприятието. ......., ще е нужно да представите доказателства, че реално сте зает в обработване на счетоводна информация. "

Ако подобен текст, ангажиращ ме със счетоводната дейност на фирмата е изрично упомената в трудовата ми характеристика, придружаваща трудовия ми договор, това не е ли достатъчно стажът ми като "стоковед" да се зачете като "стаж в областта на счетоводството"?Отговори

 • Здравейте,
  права сте, че няма конкретна дефиниция на това понятие "стаж в областта на счетоводството" и в няколкото тълкувания на НАП гласят посоченото от Вас.
  Според мен включването в длъжностната Ви характеристика на посочения текст не би могло да доведе на зачитането на стажа като "стоковед" за "стаж в областта на счетоводството".
  Прилагам една извадка от Обяснителните бележки по клас 5 от НКПД 2011г., отнасяща се за група 4321 Персонал, водещ стокови документи и съдържащата се в този клас длъжност 4321 2018 Стоковед.
  "Персоналът, водещ стокови документи поддържа документацията за произведени стоки и получени, претеглени, издадени, експедирани или складирани производствени материали.
  Персоналът, водещ стокови документи изпълнява следните основни задачи:
  -организира и контролира получаването и експедицията на стоки и води съответните документи;
  -поддържа документи за стоковата наличност, проверява издадените стоки, оценява нуждите и изготвя заявки за нови стокови наличности;
  -получава, складира и издава инструменти, резервни части и друго оборудване и води съответната документация;
  -тегли получените, издадените, произведените или експедираните стоки и води съответната документация;
  -съставя инвентарни списъци на мебели и други артикули, получени за складиране."
  В изброените задължения не се съдържат ангажименти, имащи нещо общо с счетоводството на предприятието.
  Според мен, ако Стоковед изпълнява задължения, присъщи за счетоводител, то тогава той е необходимо или да бъде преназначен като такъв или да осъвместява двете длъжности, съответно с два трудови договора при този работодател.

  Оставам на разположение за въпроси и коментари.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->