Потребител

Приключване на приходна сметкаЗдравейте,

Фирмата ни получава наем от магазин от ЮЛ, което е наемател на магазина и превежда наема + консумативите на физическо лице, което е реалният собственик.

За издадената ф-ра взема статия 411/706 -наема
709-консумативите и 4532-ДДС

По договор физическото лице трябва да взема само наем, но му изплащат и консумативите.
Така фирмата изплаща на  физ.лице наема и консумативите от разплащателната сметка, при което взема статия 401/503-за наема и отделна статия 401/503 за консумативите. След това има допълнителна статия 401 -45/709 -45 (консумативите). Въпросът е при това положение как трябва да се приключи сметка 709 (консумативите), при положение, че веднъж се кредитира със сумата на консумативите по ф-ра и после пак се кредитира със същата сума, но със знак минус?Отговори

 • Здравейте,
  отчитането на разходите за наем и консумативи, които плащате на физическото лице не следва да ги начислявате по този начин, като намалявате приходите със знак минус.
  Платените разходи за наем може да начислявате, като разход за външни услуги и след това този разход да приключите с приходната сметка.
  Колкото до консумативите, изцяло е погрешно всичко, което сте посочили. Ако физическото лице си е титуляр по всички партиди за консумативите на имота, то следва той да плаща тези сметки. Ако тези консумативи са за Ваша сметка или за сметка на Вашият наемател, то трябва това да е посочено във Вашите договори. Така тази сума за Вас ще е част от разходите за външни услуги, които ще префактурирате на Вашите наематели, а физическото лице-собственик ще получи доход от общата сума на наема и консумативите.
  Оставам на разположение за въпроси и коментари.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->