Yana Tsankova Yana Tsankova Потребител

Право на обезщетение от трудовата борса при съкращениеРаботя в една фирма от два месеца, но ми предстои съкращение. Преди да почна работа в тази фирма има 2 месеца, в които не съм работила, а преди това 2 години и 9 месеца работих в друга фирма. Последният път, в който бях на трудовата борса беше преди 3 години и месец. Знам, че трябва да минат 3 години от последния път, в който съм взимала обезщетение.

Имам ли право на обезщетение 60% при положение, че има 2 месеца в които не съм работила през тези 3 години?Отговори

 • Здравейте,

  На първо място право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:

  1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
  2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;
  3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4 от КСО.

  Това означава, че въпреки прекъсването на осигуряването за 2 месеца, вие ще имате право на парично обезщетение за безработица.

  В случай, че правоотношението се прекрати по ваше желание или с ваше съгласие, то ще получавате минималния дневен размер на обезщетението за безработица съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (7.20лв.) за срок от 4 месеца. Точните основания в тази ситуация са чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда.

  В случай, че правоотношението не е прекратено по Ваша инициатива или с Ваше съгласие, конкретно основание може да е чл. 328 от Кодекса на труда, дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца.

  Срокът, в който ще получавате обезщетение, ако бъдете освободена на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ, зависи от продължителността на осигурителния Ви стаж (чл. 54в от КСО).
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->