Дидка Божкова Дидка Божкова Потребител

Оценяване и отчитане на готовата селскостопанска продукцияЗдравейте!

Съгласно СС 41 селскостопанската продукция (в моя случай мека пшеница) се оценява при първоначалното й признаване по справедлива стойност, намалена с предварително начислените разходи по продажба. В случая през месеците юни и юли, борсовата цена на пшеницата на Пловдивска стокова борса е съответно 0.365 ст. за кг и 0.3 ст. за кг. Продажбата на пшеница на клиент е съответно 0.3 ст. за кг през юни и 0.28 ст. за кг през юли. Въпросът ми е по коя стойност да заприходя пшеницата - по борсовата или по тази, по която реално е извършена продажба? Себестойността на пшеницата е 0.25 ст. за кг. Когато се извършва влагане на част от пшеницата в ново произвоство, трябва ли да се извърши преди това преоценка до себестойността?

Предварително благодаря за експертото мнение!Отговори

  • Здравейте,
    според мен по-коректно е да ползвате борсовата цена. Това е цената, която ще ползвате при заприхождаване на продукцията, поради невъзможността да се калкулират всички разходи, свързани с определяне на точната себестойност на готовата продукция. Съгласно изискванията на стандарта след първоначалното признаване и в края на отчетния период готовата продукция следва да се отчита, съгласно СС 2 - Материални запаси (СС 41 - т.3.3. ). При това последващо отчитане по СС2 ще възникнат печалби или загуби, които следва да се признаят като текущи. При последващо влагане на готовата продукция в производството ще се отписва по стойността, по която се отчита, към момента на влагането й. Ако са ясни всички разходи, формиращи себестойността й и е направена последваща оценка, тогава ще се отпише по тази последваща оценка. Ако все още продукцията се отчита по борсовата цена, ще я отпишете по нея.

    Оставам на разположение за въпроси и коментари.

    Поздрави,
    Доника Маринова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->