Cvetomira Bangeeva Cvetomira Bangeeva Upravitel

Прекратяване на трудов договор по чл.70 ал.1Здравейте,

На 23.09.2014 подписъх допълнително споразумение към трудовият ми договор на основание на чл.119 и чл.70 ал.1 в полза на работодателя, на основно месечно възнаграждение от 1 150 лв и 89.70 лв за придобит трудов стаж. На 01.10.2014 получих заповед за прекратяване на договора на отнование чл.70, ал.1.

Имам ли право да се запиша на борсата и ако да, как се изчислява сумата която ще получавам и за колко време?

Благодаря предварително!Отговори

  • Здравейте,

    Според чл. 70, ал.5 от КТ за една и съща работа с един и същи работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж. Поради това, ако е сключен трудов договор със срок за изпитване по-кратък от 6 месеца, не е допустимо след това с нов договор или с допълнително споразумение срокът да се увеличава.

    Трудов договор със срок за изпитване може да се сключи само при първоначално постъпване на работника или служителя на работа при определен работодател за определена работа. По трудов договор, сключен без срок за изпитване, по който работникът или служителят вече е работил известно време, не може допълнително да се уговаря срок за изпитване.

    Поради описаните по-горе хипотези я важно да уточним дали сте била преназначена на нова длъжност, за която се отнася този срок на изпитване. В случай, че сте била преназначена на нова длъжност, работодателя има право да прекрати трудовото правоотношение на основание чл. 71, ал.1 от КТ.

    В този случай имате да се регистрирате като безработна в АЗ- БТ и да получавате обезщетение. Неговият размер ще зависи от това дали в рамките на предходните три години сте упражнявали същото право.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->