Соня Юрукова Соня Юрукова Потребител

Облекчение на ДОД за инвалиди50% инвалидност без чужда помощ. Имам ли облекчения при данък Общ доход?Отговори

 • Здравейте,
  Сумата от годишните данъчни основи по:
  Чл. 25 (за доходите от трудови правоотношения);
  Чл. 30 (за доходите от друга стопанска дейност);
  Чл. 32 (за доходите от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество);
  Чл. 34 (за доходите от прехвърляне на права или имущество) и
  Чл. 36 (за доходите от други източници, посочени в чл. 35 от ЗДДФЛ).
  за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
  Месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.

  Поздрави,
  Венцислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->