Стиляна Гюлеменова Стиляна Гюлеменова Потребител

Създаване на специализирано счетоводно предприятиеЗдравейте!

Какъв е реда за създаване на специализирано счетоводно предприятие, ако нямам завършена магистърска степен счетоводство, но имам бакалавър "Икономика", определен стаж като оперативен счетоводител и завършена икономическа гимназия със свидетелство за квалификация "Счетоводител"? В случая чл. 35, ал.1, т. 2 или т.3 ще трябва да се приложи?Отговори

 • Здравейте,

  Според Закона за счетоводството (ЗС), за да можете да съставяте финансови отчети, трябва да притежавате степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" като и трите се придобиват във висши училища, след завършване на средно образувание.
  След като Вие сте бакалавър по икономика, попадате в обхвата на чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството, чието изискване е да имате друго висше икономическо образование и 5 г. стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол. Първата част сте я изпълнила и ако имате и 5 години стаж в гореописаните области, то това означава, че придобивате право да съставяте финансови отчети.
  В случай, че не притежавахте степен бакалавър по икономика, то тогава щяхте да попаднете в обхвата на чл. 35, ал. 1, т. 3.

  Имайте предвид и определението за "специализирано счетоводно предприятие" или това е всяко лице, регистрирано по Търговския закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, в чийто предмет на дейност е включено организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на ЗС.
  За повече информация вижте и чл. 34 от ЗС.

  Поздрави,
  Вера Русинова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->