Генриетта Димитрова Генриетта Димитрова счетоводител

Смяна на седалище на ООДДобър ден,

На сайта на ТР при промяна на обстоятелства на ООД в данни за заявителя има опция "друго лице в предвидено по закон случаи". Като нотариално упълномощено лице с електронен подпис, но не е адвокат, имам ли право да представлявам счетоводни клиенти за промяна на обстоятелства, по точно промяна на седалище на ООД?

Предварително благодаря!Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл. 15 от Закона за Търговския регистър, лицата който имат право да подават заявления за промяна на обстоятелства в Търговския регистър са: търговеца (едноличния търговец, управителя и съответно изпълнителния директор); прокуриста; друго лице в предвидените по закон случаи и адвокат с изрично пълномощно (което няма нужда да е нотариално заверено).
  Под „друго лице в предвидените по закон случаи” се има предвид например съставителя на годишния финансов отчет при подаване на заявление за обявяване на ГФО.
  В този смисъл, ако вие нямате качеството на някое от категории лица, посочени по-горе, то няма как да подадете чрез Ваш собствен електронен подпис заявление за промяна на обстоятелствата на търговско дружество, което е Ваш клиент, например на счетоводно обслужване.

  Поздрави,
  Нина Стоева
 • Благодаря
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->