Камелия Ангелова Камелия Ангелова счетоводител

Доставка на услуги от Европейски съюзЗдравейте!

Българска фирма, регистрирана по ДДС, извършва ремонтни услуги на италианска фирма, също регистрирана по ДДС, като за целта ползва друга италианска фирма, но без регистрация по ДДС за осъществяване на самият ремонт. В случая излиза като посредник. Фактурата която издава нашата фирма е без начислено ДДС и след осчетоводяване попада в клетка 22 на Дневника за продажби, подаваме също и Vies декларация. А когато осчетоводявам получената разходна фактура за ремонтни услуги от нерегистрираните по ДДС доставчици, съставям протокол по чл. 117 и го включвам в колона 10 и 11 на Дневника за покупки, и колона 14 и 15 в Дневника продажби. Следователно ДДС резултата е нула.

Моля да ми отговорите правилно ли е всяко наше действие и ако не е как трябва да е? За жалост се допитвах многократно до НАП и никой не може да даде ясен отговор освен цитиране на закони.Отговори

  • Здравейте,
    По отношение на приходната фактура действията, които планирате са напълно коректни. Що се отнася до разходната фактура, трябва да имате предвид, че мястото на изпълнение на услугата при ремонт на недвижим имот е там където се намира имота, т.е Италия (справка ЗДДС, чл. 21,ал3). При тези условия вие нямате задължение да си самоначислявате ДДС и да съставяте протокол по чл. 117.
    Нерегистрираната италианска фирма следва да провери дали съгласно италианското законодателство имат задължение за задължителна регистрация по ДДС, в случай че получават или предоставят услуги на фирми от ЕС.
  • Благодаря за отговора! Но моите притеснения са че ремонта е на движима вещ /климатични системи, резервоари, помпи и други подобни/ и мястото на ремонта се счита България. Така ли е и в този случай съставям ли протокол по чл. 117?
  • В такъв случай, трябва да съставите протокол и да го включите в дневниците.
  • Отново благодаря!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->