dim petrova dim petrova Потребител

Възстановена вноска от съдружникПрез 2012г. е направена вноска от съдружник в размер на 54 000 лв. със счетоводна операция:
503 Разпл.Сметка /429 Разчети със съдружник

Сега след като имам налична сумата в сметка каса 501, как да възстановя вноската без да се смята за дивидент?

Благодаря ви!Отговори

 • Здравейте,

  Първо внесете парите в банковата си сметка, за да избегнете ограничението за плащане в брой (до 15 хил.лв.), след което ще можете да си възстановите средствата превеждайки сумата от фирмената сметка към лична. А счетоводното записване ще е обратно на първоначалното:

  429 Разчети със съдружник / 503 Разплащателна Сметка

  Що се касае до разграничаването от изплащането на дивиденти можем да ви препоръчаме да оформите плащанията като временни вноски по чл.134 от търговския закон (ТЗ) стига разбира се да отговаряте на условията за това, а именно:
  - необходимост от покриване на загуби или временна необходимост от парични средства;
  - решение на общото събрание на съдружниците (или на едноличния собственик на капитала) за предоставяне на допълнителните парични вноски.

  Така оформени допълнителните парични вноски играят ролята на вътрешно дружествено кредитиране с оглед покриване на настъпили загуби или преодоляване на временна нужда от свободни оборотни средства. Отличават се също и с това, че спестяват допълнителните банкови такси и други финансови разходи при обичайното банково кредитиране, а освен това закона (чл. 134 ал.3 от ТЗ) ни позволява и да не договаряме плащането на лихви.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->