radoslav makarski radoslav makarski s4etovoditel

КомандировкаЗдравейте!

Задължен ли е работодателят да плаща дневни пари на работник, освен в случаите на безплатна храна и до мястото където е командирован? Ако командированото лице не претендира за дневни пари, дали работодателят може да ги спести и ако не може какви биха били последствията?Отговори

 • Здравейте,

  На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката. (чл. 19 ал. 1). Не се заплащат дневни пари при ползване служебно на целодневна безплатна храна в мястото на командировката или когато тя се изпълнява в мястото, където фактически живее командированият или неговото семейство.
  Ако не изплащате никакви дневни пари за командировката на лицето, то лицето би следвало да получи безплатна храна от фирмата при която е командировано.
  В наредбата за командировки в страната няма административно-наказателни разпоредби, а само условията за командироване в страната, размерите на командировъчните пари (пътни, дневни и квартирни), редът за отчитането им, както и правата и задълженията на командироващите и командированите.

  Поздрави,
  Васил Байнашев
 • Здравейте,

  На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката. (чл. 19 ал. 1). Не се заплащат дневни пари при ползване служебно на целодневна безплатна храна в мястото на командировката или когато тя се изпълнява в мястото, където фактически живее командированият или неговото семейство.
  Ако не изплащате никакви дневни пари за командировката на лицето, то лицето би следвало да получи безплатна храна от фирмата при която е командировано.
  В наредбата за командировки в страната няма административно-наказателни разпоредби, а само условията за командироване в страната, размерите на командировъчните пари (пътни, дневни и квартирни), редът за отчитането им, както и правата и задълженията на командироващите и командированите.

  Поздрави,
  Васил Байнашев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->