Диди Тончева Диди Тончева Счетоводител

Скрито разпределение на печалбатаЗдравейте!

Каква заплата може да получава съдружник на ООД, който е назначен на трудов договор във фирмата си като програмист, без това да се смята като скрито разпределение на печалбата? Има ли точен регламент по въпроса?

Същото важи и за ДУК на съдружник, какъв е максималният праг на възнаграждението, което може да получава, без да наруши закона?

Благодаря предварително!Отговори

 • Здравейте,

  Определение за скрито разпределение на печалба може да се открие в § 1, т.5 от ДР на ЗКПО. Според него, скрито разпределение на печалба са:
  1. сумите, несвързани с осъществяваната от данъчно задълженото лице дейност или превишаващи обичайните пазарни нива, начислени, изплатени или разпределени под каквато и да е форма в полза на акционерите, съдружниците или свързани с тях лица, с изключение на дивидентите по т. 4, букви "а" и "б";
  2. начислените разходи за лихви (освен ако условията на заема не са уговорени в изпълнение на изисквания, предвидени в нормативен акт), когато са налице поне три от следните условия:
  3. заемът превишава собствения капитал на платеца на дохода към 31 декември на предходната година;
  4. изплащането на заема или на лихвите по него не е ограничено с фиксиран срок;
  5. изплащането на заема или на лихвите по него или размерът на лихвите е в зависимост от наличието или от размера на печалбите на платеца на дохода;
  6. изплащането на заема е в зависимост от удовлетворяване исканията на други кредитори или от изплащането на дивиденти.
  Нито в ЗКПО, нито в допълнителни разпоредби към него максималният праг на възнаграждение не е изрично регламентиран и се определя от конкретния случай.

  Поздрави,
  Даяна Христова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->