Яна Атанасова Яна Атанасова счетоводител

Нощувка над лимита при командировка в чужбинаЗдравейте,

Командировано лице във Великобритания предоставя фактура за нощувка, която е в размер на 180 Британски лири и превишава лимита съгласно Наредбата за командировките и специализациите в чужбина. На служителя са му дадени и дневни пари в размер на 50 Британски лири на ден или 100 лири за два дни. Надвишаването на нощувката над лимита облагаем доход ли е за лицето?

Моите размишления са, че сумата, която надвишава посочения лимит от 80 Британски лири, съгласно Наредбата за командировките и специализациите в чужбина чл. 37, ал. 3 се отнасят като дневни, но компенсацията може да е до лимита на дневните - т.е. още само 20 лири до двойния размер съгласно примера.

Останалите 60 лири от нощувката трябва ли да се считат за облагаем доход за служителя, след като съгласно чл. 13, т. 23 от ЗДДФЛ като необлагаеми за лицето са само дневните пари до двукратния размер? Няма ли противоречие с чл. 24, ал. 2, т. 5а от ЗДДФЛ, с който се казва, че не са доход квартирните, които са документално обосновани?

По правило Законът превъзхожда Наредбата, но в самия Закон за облагане доходите не е посочено, че нощувката в една командировка има лимит, а е наблегнато само на документалната обоснованост. Това означава ли, че след като в Наредбата има уточнение за компенсиране размера на нощувките с дневни, то тя допълва Закона?Отговори

 • Едно скромно мнение и от мен. Може би с разликата трябва да си увеличите финансовия резултат в края на година,но нека все пак и някои от специалистите тука да си каже мнението
 • Мен ме интересува, дали сумата над лимита не трябва да се отрази във фиша на служителя!
 • Здравейте,

  Да, сумата над лимита трябва да се отрази във фиша на служителя и да и се направят нужните задължителни удръжки.

  Поздрави,
  Цветомир Аврамов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->