Мартин Йорданов Мартин Йорданов Потребител

Отчет за всеобхватния доходЗдравейте,

Бих искал да попитам дали отчет за всеобхватния доход= за отчет за доходите (отчет за приходите и разходите), защото имам задание да направя финансови анализи на база на няколко документи, един от които е именно отчет за доходите (ОПР), но гледам че масово фирмите публикуват именно отчет за всеобхватния доход и се зачудих, дали това съкратен вариант на отчет за доходите?Отговори

 • Здравейте,

  Наименованието на отчета зависи от това кои стандарти прилагат съответните дружества - МСС или НСФОМСП.

  Според изискванията на МСС 1

  Пълният комплект на финансовите отчети включва следните компоненти:
  a) отчет за финансовото състояние към края на периода;
  б) отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода;
  в) отчет за промените в собствения капитал за периода;
  г) отчет за паричните потоци за периода;
  д) пояснителни приложения, представляващи обобщение на по-важните счетоводни политики и друга пояснителна информация;
  да) сравнителна информация по отношение на предходния период, както е определено в параграфи 38 и 38А; и
  e) отчет за финансовото състояние към началото на предходния период, когато предприятието прилага счетоводна политика със задна дата или прави преизчисление със задна дата на статии в своите финансови отчети.

  Предприятията могат да използват наименования на отчетите различни от тези, използвани в настоящия стандарт. Например може да се използва терминът „отчет за всеобхватния доход" вместо „отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход.

  Предприятието може да представи един отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход или да представи печалбата или загубата и другия всеобхватен доход в два раздела. Разделите се представят заедно, като този за печалбата или загубата е първи, следван непосредствено от раздела за другия всеобхватен доход. Предприятието може да представи раздела за печалбата или загубата в отделен отчет за печалбата или загубата. В такъв случай, отделният отчет за печалбата или загубата непосредствено предшества отчета за другия всеобхватен доход, който започва с печалбата или загубата.

  Според изискванията на НСС 1:

  Съставните части на финансовия отчет са:

  а) счетоводен баланс;
  б) отчет за приходите и разходите;
  в) отчет за собствения капитал;
  г) отчет за паричните потоци;
  д) приложение.


  Оставам на разположение за въпроси !

  Поздрави,
  Ивелина Георгиева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->