Генка  Богданова Генка Богданова пенсионерка

Освобождаване и преназначаване на работникОбщият работник в нашето читалище е навършил изискуемата за 2014 година възраст, без да има необходимия стаж. На 27 октомври тази година той подаде молба за освобождаване от заеманата длъжност по чл. 325, ал. 1, т. 1, от КТ, считано от 28 ноември, за да подаде документите си за пенсиониране. Едновременно с тази молба, той депозира и друга молба да бъде преназначен отново на същата длъжност, считано от 1 декември 2014 година.

Въпросът ми е, имаме ли законно основание да го назначим, два дни след освобождаването му от заеманата длъжност и как точно трябва да процедираме в този случай?Отговори

  • Здравейте. Началото на процедурата по отпускането на пенсията е към момента на прекратяване на осигуряването по българското законодателство - Чл. 94. (2) от КСО.Това е и причината за прекратяването на ТД на лицето-заповедта е част от набора документи за пенсиониране. Според мен няма пречка в последствие с него да бъде сключен нов трудов договор.

    kazimirc4
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->