Ani Asenova Ani Asenova Потребител

Данък печалба и продобиване на ново ДМАЗдравейте,

Фирма "Х" ЕООД, има печалба 20 000 лв., върху които трябва да плати данък печалба. Собственикът на фирмата намира сграда, която струва 40 000 лв., но собственикът на тази сграда е физическо лице. Въпросът ми е: ако фирмата купи тази сграда, има договор за покупко-продажба и си я заприходи като ДМА, това ще се признае ли за разход? Ако да, данък печалба отпада, нали? Логато купуваме от физическо лице, освен договора за покупко-продажба, друг документ трябва ли да има?Отговори

 • Здравейте,

  Закупуването на имот (сграда) се осчетоводява по принцип НЕ като текущ Разход в ОПР, а като някакъв вид Актив (ДМА, Стока, Инвестиционен имот и т.н.), който се представя в Баланса.
  Единствения ефект в ОПР биха били разходите за амортизация и обезценка на Актива.

  В заключение, не мисля че покупката на сградата ще има мигновен ефект в/у вашата печалба, защото ефекта на разходите/амортизацията ще се прояви за целия полезен живот на Актива.

  Дали я купувате от ФЛ или ЮЛ няма никакво значение за счетоводни цели.
  Освен Договор, трябва да имате и Нотариален Акт, който всъщност е самия документ за собственост.

  Поздрави,
  Б. Тенчев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->