Bonurka Stoianova Bonurka Stoianova Rabotnik

Налагане на втори запорМогат ли да ми наложат втори запор върху заплата, когато тя ми е единствен доход? Имам две деца, ученици. Първият запор е 160 лв. и ми остават чисто 477 лв. като давам всеки месец по 250 лв. за пътни на мен и децата. Моля ви за съвет какво да правя,Отговори

 • Здравейте. Прилагам консултация от сайта:

  12 Jul 2013 13:57
  Адриана Ноева (Експерт)
  Компания: Kreston BulMar

  Здравейте,

  Ако имате запор по Гражданско процесуалния кодекс, когато чистата сума за получаване е в диапазона от 300,00 до 600,00 лв имат право да ви удържат една трета част, ако сте без деца и една четвърта част ако имате деца, които вие издържате. /чл.446 от ГПК/
  Ако запорът е по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /чл.213 ал.1 т.5 и ал.2 от ДОПК/, тогава получавате само 250,00 лв. и всяка сума над този праг ви се взима.
  Не се допуска принудително изпълнение върху:
  1.обезщетенията по социалното осигуряване, включително за безработица;
  2. социалните помощи, предоставяни от държавния бюджет;
  3. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) сумите по дарение от физически и юридически лица, получени от лица с трайни увреждания с намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане над 50 на сто и други категории лица в неравностойно социално положение;
  4. вземанията за издръжка, определени от съда.
  Поздрави
  Адриана Ноева

  и още:

  10 May 2014 18:54
  Йордан Костов (Експерт)
  Компания: Kreston BulMar
  0
  2
  10 May 2014 18:54
  Йордан Костов (Експерт)
  Компания: Kreston BulMar
  Здравейте,
  Работодателят Ви има право да Ви удържа единствено 1/4 от нетното Ви възнаграждение, ако сте без деца, и 1/5 - ако сте с деца, независимо колко запора постъпват при него. Поради това при постъпване на втория запор не следва да Ви бъдат правени допълнителни удръжки.

  Според консултациите на колегите, на Вас работодателят не може/не следва/ да прави други удръжки извън вече направените. Ако това стане, подайте писмено възражение до него.

  kazimirc4
 • Здравейте,

  Разбирам, че месечното Ви трудово възнаграждение (след приспадане на дължимите данъци и осигуровки) е 637лв. (477+160) Следователно Вие попадате под регламентацията на чл.446, ал.(1), т.3 от ГПК а именно- до една трета част от вашия доход, която във вашия случай се равнява на 212лв., може да ви бъде запорирана, останалото е несеквестируем доход.

  Поздрави,
  Цветомир Аврамов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->