Ненка Паскова Ненка Паскова стараши лаборант

Отпуск при работа на смениРаботя в предприятие с непрекъснат цикъл, на смени - 5 сменен режим на работа с 8 часов работен ден, втора категория труд. Редовната смяна при същата категория труд е на 7 часов работен ден.

Когато излизаме в платен годишен отпуск, всеки един ден от отпуската ни се смята за 7 часа (приравняват ни като редовната смяна),но понеже ние от смените сме на 8 часов работен ден ни се взема допълнително по 1 час за да се оформи 1 ден отпуск. Това означава, че при използване на 8 дни отпуск аз пускам молба до работодателя за 9 дни.

Моля тълкувайте този казус. Нима 1 ден отпуск не е 24 часа и редно ли е такова приравняване?Отговори

 • Здравейте.
  Намаленият режим на работа е специфичен. Според КТ - Чл. 137. (1) (Предишен текст на чл. 137 - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Намалено работно време се установява за:
  1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г.) работници и служители, които извършват работа при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки, но намаляването на продължителността на работното време води до ограничаване на рисковете за тяхното здраве;
  2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) работници или служители, ненавършили 18 години.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2005 г.) Видовете работи, за които се установява намалено работно време, се определят с наредба на Министерския съвет.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 83 от 2005 г.) Право на намалено работно време по ал. 1, т. 1 имат работниците и служителите, които работят в съответните условия не по-малко от половината от законоустановеното работно време.
  (4) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 83 от 2005 г.) При намаляването на работното време по ал. 1 и 2 не се намаляват трудовото възнаграждение и другите права на работника или служителя по трудовото правоотношение.
  Следователно описаното от Вас е неправилно и незаконосъобразно !
  След като 7-часов работен ден се счита от работодателя за нормален, определянето на размера на платения годишен отпуск се извършва по общия ред. Никакво вземане на никакви часове ?!
  Имам въпрос към Вас -какво точно означава следното -
  -непрекъснат цикъл,на смени -5 сменен режим на работа с 8 часов работен ден;
  -Редовната смяна при същата категория труд е на 7 часов работен ден
  Колко часа са вписани в трудовия договор ?;по колко часа на ден работите?
  Това е особено важно за заемане на провилното становище по казуса Ви ?

  kazimirc4


 • Здравейте!Да уточня: Непрекъснат цикъл означава непрекъснат производствен процес. В цеха в който аз работя раб. места са 2 категория и са разпределени в 5 смени по график -напр да м. декември имам 6 нощни от 0.00-8.00ч.,6 дневни от 8.00-16.00ч. и 7 следобедни смени от 16-24.00ч. +1 доработка от 7 часа или общо 159 часа от които 50 часа нощни и 24 часа празнични.За цикъл от 24 часа работят 3 смени,а 2 смени почиват. Освен работниците в петте смени има и технолози, инженери които са само редовна смяна и те са на 7 часов работен ден.В трудовия договор съм на 8 часов работен ден при 2 категория труд.
 • Фирмата работи на приравнено работно време.За мен това означава че на всеки ден отпуск аз губя по 1 час спрямо приравненото работно време,което за нашия цех за 2 кат труд е 7 часа.За всеки 8 дни отпуск аз трябва да пусна 1 ден допълнително отпуск или да работя допълнително 1 ден за да се изравня с приравненото раб . време. Всеки ден от отпуската ни се изчислява на 7 часа .
 • Здравейте. Имам възражения по начина на изчисляване на работното Ви време !
  1.0.00-8.00ч.-работното време на тази смяна, която се брои за нощна и следва да е с продължителност 7 часа се изчислява, както следва: времето от 0 до 6 часа-6 часа се умножава по К-1.143:= 6.86ч.+2 часа/от 6 до 8 ч./общо 8.86 часа
  За 6 дни това са общо - 53.2 часа
  2.8.00-16.00ч. -за 6 дни общо 48.0 часа
  3.16-24.00ч - работното време на тази смяна, в която има нощен труд се изчислява, както следва:времето от 22 до 24 часа -2ч.х1.143 = 2.29 ч.+6ч./от 16 до 22 часа/-8.29 ч.- за 7 дни общо 58.0 часа
  4. Още доработка 7.0 часа
  общо отработени 166.2 часа, не 159 часа !Дължат Ви още 7.2 часа за месеца !!
  Категоричен съм за начина на определяне на платения годишен отпуск !

 • Здравейте,

  Г-н Халачев е дал изчерпателен отговор на въпроса Ви.

  Поздрави,
  Вера Русинова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->