бисер георгиев бисер георгиев Потребител

Заплащане на отпуск при работа на заработкаБях платен годишен отпуск от 23.09.2014 г. до 13.10.2014 г. Не съм на твърда заплата а на заработка. Шестте дни от септември са ми платени по заработката за август. Как трябва да се платят деветте дни от октомври, ако септември имам поне десет работни дни и шест отпуск? Какво включва базата, върху която се плаща отпуската?Отговори

  • Здравейте. КТ разпорежда:
    Чл. 177. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.
    (2) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Когато няма месец, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни при същия работодател, възнаграждението по ал. 1 се определя от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер.
    Дните на платения годишен отпуск не се делят на....за този месец.....за онзи месец.......
    Базата от началото до края на отпуска е ЕДНАКВА !!! Ама че счетоводители ??

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->