Ani Mladenova Ani Mladenova Потребител

Обезщетение за безработица и лицензионни възнагражденияПолучавам обезщетение за безработица. Мога ли едновременно с това да получвам и авторски/лицензионни вънгараждения? Размерът им, след приспадане на разходите, надхвърля МРЗ, но поради естеството им - за преотстъпване на авторски/лицензионни права, при тях не настъпва задължение за осигуряване. В този смисъл според КСО не би трябвало да са повод за спиране на обезщетението за безработица, но никой не може да ми даде категоричен отговор дали това е така.Отговори

 • Здравейте,

  За отговор на вашият въпрос е важно да се направи ясно разграничение от получаване на възнаграждение по преотстъпено авторско/лицензионно право и възнаграждение по създаване му. Ако имате ясно оформен договор със възложителя или документ доказващ, че вие вече сте създали "продукта" за които получавате доход от преотстъпено авторско/лицензионно право, то тогава вие не полагате трудова дейност в този период и не подлежите на задължително осигуряване като самоосигуряващо се лице по чл.6 ал.2 от КСО.
  Изпълнявайки това изискване, вие не подлежите на задължително осигуряване по чл.4 от КСО и не полагате трудова дейност за периода. В същото време Вие не нарушавате и разпоредбите на чл.54а ал.1 т.3 от КСО, според които нямат право да получават обезщетение за безработица лицата упражняващи трудова дейност, за които подлежат на задължително осигуряване съгласно чл.4 от КСО.
  В извод от написаното, може да изложим, че не следва да Ви бъде прекратено изплащането на обезщетение за безработица от НОИ.

  Поздрави,
  Васил Байнашев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->