Ivan Ivanov Ivan Ivanov Потребител

Прекратяване на безсрочен трудов договор по взаимно съгласиеНа 01.12.2014 г. подадох молба за един ден отпуск, като датата за ползване на отпуска е 05.12.2014 г. Имам писмено разписано съгласие от прекия си ръководител - управител на магазин. Няма изразено писмено или устно възражение от управителя на фирмата, т.е. считам че отпуска е разрешен.

На 04.12.2014 г. подадох молба за прекратяване на трудовия си договор по чл.325, т.1 от КТ - по взаимно съгласие, като не съм посочил желана дата за прекратяване на договора.

Според отдел ТРЗ на фирмата, след като няма посочена друга дата, освен тази на подаване на молбата - т.е. 4.12.2014, то следвало, че договорът ми трябва се прекрати от следващия датата на молбата ден - 05.12.2014 г., а молбата ми за отпуска да се анулира. Това обаче ми се съобщава в края на деня, в който аз съм в отпуск - 05.12.2014 г., като в същото време документите / заповедта за прекратяване на договора/ ще получа най рано в понеделник - 08.12.2014 г., защото офиса на фирмата е в друг град от моята месторабота.

Друг проблем свързан с това е, че имам зачислено имущество, за издаването на което ми е необходим един работен ден, т.е. аз мога да го издам най-рано в понеделник 08.12.2014г., за което и получих уведомление, че следва да се явя на работното си място, т.е. след като аз фактически няма да съм служител на фирмата.

Доколкото ми е известно, според разпоредбите на КТ, ако не съм посочил желана дата за прекратяване на договора, то отсрещната страна - работодателя следва да върне писмен отговор в срок от седем календарни дни считано от датата на подаването на молбата, под формата на заповед за прекратяване на договора, ако е съгласен с предложението естествено.

Въпрос 1: Разбирам, че може да прекрати договора и от следващия ден спрямо датата на молбата, но в този случай законно ли е да бъда призован практически на работа за издаването на повереното ми имущество, след като е прекратен договора ми?

Въпрос 2: Не е ли редно в заповедта да отрази и необходимия срок за издаване на имуществото, след като срокът за това не надвишава един работен ден и датата на прекратяване на договора да е след като съм издал, т.е няма опасност да изтече седемдневния срок от датата на подаване на молбата до датата на прекратяването на договора?

Въпрос 3: В крайна сметка след като датата на прекратяване на договора е определена на 05.12.2014 г., ден в който аз не съм на работното си място, считайки че съм в разрешен платен отпуск, то аз в отпуск ли съм, уволнен ли съм или съм в положение на самоотлъчка?Отговори

 • Здравейте.
  Става интересно, когато отдел ТРЗ почва да се изживява като Работодател ! Да, ама не/П.Бочаров/. Какво казва КТ :
  (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 325 - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:
  1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието;
  Нама писмено становище на работодателя - няма прекратяване. Може да ме цитирате пред въпросния отдел! А писменото становище може да го видите върху собствената си молба за напускане. И го направете.

  kazimirc4
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->