Diyana Chankova Diyana Chankova Потребител

Прехвърляне на отпуск за отглеждане на детеЗдравейте,

служителка се завръща на работа след изтичане на първата година майчинство, като се договаря за 4-часов работен ден (по трудов договор е на 8-часов). Желае да прехвърли отпуска за отглеждане на дете на 2 год. на майка си. Има ли някакви особености или законови пречки във връзка с това, че служителката ще се завърне на работа на 4-часов работен ден?Отговори

  • Здравейте,

    ако майката на работничката работи по трудово правоотношение и е осигурена за общо заболяване и майчинство, то няма проблем да се прехвърли майчинството.

    Подава се декларация за ползване на отпуск по чл. 164, ал. 1 и 3 и чл. 165, ал. 1 от Кодекса на труда и справка (Приложение номер 3 от Наредба за работното време почивките и отпуските), както и писмено заявление от лицето, което поема отглеждането на детето. Декларацията и справката за прехвърляне на майчинството се съставят в два екземпляра и се представят и съхраняват в местоработата както на майката, така и на лицето,поело отглеждането на детето.

    Поздрави,

    Денислава Стойкова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->