radoslav makarski radoslav makarski s4etovoditel

Командировка в чужбинаЗдравейте!

Дневните пари за командировка в чужбина пак ли се признават в двоен размер или само в страната може да се дадат двойно?Отговори

 • Здравейте,

  И тези в чужбина са признати в двоен размер:

  Чл. 13, ал. 1, т. 23 от ЗДДФЛ:
  Не са облагаеми......
  23. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) получените суми за командировъчни пътни и квартирни пари по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения.

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->