Бонка Иванова Бонка Иванова Счетоводител

Освобождаване от облагане с данък върху разходитеСобственик на ЕТ, който упражнява като основна дейност Услуга с комбиниран багер, като помощна машина за да извършва основната дейност закупува Джип Toyota RAV 4, който използва за транспорт до местата, където се намира багерът, тъй като се работи на отдалечени обекти. Джипът се изпозлва при аварии на багера, когато трябва да се закупят резервни части, гуми, масла - при цялостното обслужване на машината.

Възможно ли е разходите по джипа да бъдат освободени от облагане с данък върху разходите, тъй като той не се използва за осъществяване на управленска дейност?Отговори

 • Здравейте,

  В българското законодателство липсва определение за понятието „управленска дейност”, поради което следва да бъде използван общоприетия му смисъл, или то би следвало да се тълкува като дейност на управителните органи, свързана с организация, контрол и вземане на решения относно дейността на дружеството.

  В казуса, описан от Вас, очевидно не става въпрос за такива дейности, а по-скоро за употреба, която допринася за осъществяването на основната икономическа дейност, генерираща приходите на дружеството.

  Следва да имате предвид, че за да бъде признат за данъчни цели, един разход следва да бъде обоснован с първични счетоводни документи. В случая това са фактури за закупеното гориво и резервни части, както и за направените ремонти на автомобила. За документиране на извършения пробег следва да се водят и пътни листа, в които да се описват маршрутът, изпълнената задача и изминатите километри.

  В случай че описаните условия са спазени, няма причина разходите да подлежат на облагане с данъци върху разходите и/или преобразуване за целите на Закона за корпоративното подоходно облагане.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 10, ал. 1 на Закона за корпоративното подоходно облагане, както и в чл. 7, ал. 2 от Закона за счетоводството.


  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->