Йордан Джунджев Йордан Джунджев Потребител

Изчисление и счетоводни записвания за компенсируеми отпускиЗдравейте,

Искам да Ви попитам отностно методиката на изчисление на компенсируемите отпуски и кой е най-точният начин за изчисляването им. Това е моята логика. Моля да изразите вашето мнение по въпроса.

Цитирам част от разпоредбите на НСС 19

3.3. Полагащите се суми за компенсируеми отпуски на персонала се отчитат като задължение и като разход, свързан с краткосрочните доходи на персонала.

3.3.2. При натрупващите се компенсируеми отпуски възниква задължение, което се признава за разход и в случаите, когато те са без фиксирани права, въпреки вероятността, че заетите могат да напуснат, преди да използват правото си на отпуск.

3.3.3. Предприятието следва да оцени очакваните разходи по натрупващите се компенсируеми отпуски като допълнителна сума (задължение и разход), която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск към датата на съставяне на годишния финансов отчет.

Относно начисляването бих използвал следната методика:

604 разходи за заплати/423 Задължение по неползвани отпуски - изчислявам сумата като брой дните оставащ неползван отпуски, с право на ползване през следващата година, умножен по среднодневното брутно трудово възнаграждение изчислено по чл. 177 от КТ. Това се прави към 31.12. Друг е въпросът, че ако част от работниците получават заплати равни на МОД, при евентуалното му увеличение, методиката с изчислението по чл. 177 няма да бъде точна.

Предполагам, че от точка 3.3.3. предприятието следва да оцени и разходите за осигуровки за сметка на работодателя? Изчислените разходи мога да сметна по евентулно новите осигурителни проценти/ако има такива действащи през следващата година/

605 Разходи за осигуровки/423 Задължение по неползвани отпуски - със сумата на предполагаемите осигуровки за сметка на работодателя.

В края на годината разходите за начислени компенсируеми отпуски няма да бъдат признати за данъчни цели и ще форимират данъчна временна разлика.

4971 Активи по отсрочени данъци/123 Печалба и загуба от текущата дейност - с 10% - ставката за корпоративен данък от цялата стойност на начисления по сметка 423 Задължение по неползвани отпуски

През следващата година при реалното ползване на отпуските:

423 Задължение по неползвани отпуски/421 Персонал
423 Задължение по неползвани отпуски/гр. 46- за осигуровикте /тук включвам ДОО и ЗО/ и 454 - за данъка върху доходите. Тук включвам и осигуровките за сметка на работодател и работник.

За получилите се разлики използвам сметки 604 - при по ниска сума на отчетената компенсируемата отпуски или 709 - други приходи при по-висока сума на отчетената комтерсируема отпуска от реално изчислено възнаграждение през месеца на ползване на отпуската.

Благодаря предварително за отделеното внимание.Отговори

  • Здравейте,

    според мен правилно сте отчели отрсочения данъчен актив, свързан с компенсируемите отпуски, както и неговото обратно проявление.

    Поздрави,
    С.Колев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->