николай николов николай николов касиер

Преназначаване по чл. 259В момента съм на постоянен трудов договор, Работодателят иска да ме преназначи на договор по заместване на друга длъжност, по чл. 259, като ми гарантира, че на база на този член аз си запазвам правата на старата си позиция при завръщане на титуляра. Прочетох чл. 259, но не разбрах, че ми се запазват правата по старата позиция.
По какъв начин мога да си гарантирам възстановяването на старата позиция?Отговори

  • Договорът по чл. 259 от КТ /за вътрешно заместване или съответно вътрешно съвместителство/ има характер на допълнителен трудов договор. Сключването му винаги предполага наличие на основен трудов договор със същия работодател.
    Наличието на допълнителен договор по чл. 259 от КТ по никакъв начин не променя клаузите на основния трудов договор и съответно той продължава да бъде действащ във вида, в който е подписан.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->