Лиляна Ценкина Лиляна Ценкина учител по счетоводство

Получаване на пенсия за инвалидност след пенсиониране по чл.68Здравейте,

На 05.06 2015 г. ми предстои пенсиониране по чл.68 от КСО. Към датата на пенсиониране съм с действащо решение на ТЕЛК, което е в сила да 01.09.2016 г.,с 56% инвалидност. В момента получавам пенсия за инвалидност,която е изчислена на база трудовият ми стаж.

Въпросът ми е,след като получа пенсията за осигурителен стаж и възраст,ще продължа ли да получавам и пенсията за инвалидност или ще ми бъде спряна или преизчислена? Вярно,ли е че пенсиите за инвалидност на лицата, навършили възрастта по чл. 68 от КСО, се отпускат пожизнено,независимо,че получават и пенсия за трудов стаж?


Отговори

 • Здравейте. На какво основание Ви е присъдена инвалидността ?

  kazimirc4
 • На 28.02-2008 г.съм оперирана от рак на маточната шийка и с последващи 6 курса химиотератия. Първите две години бях с 80 % инвалидност, една година 75%, две години по 71 % и сега съм 56% за три години,които изтичат на 01,09,2016 г.
 • Здравейте. Извинявам се, че Ви помолих за информация от деликатно естество. Прилагам консултация от 2012 г., както следва:
  юли 4, 2012 Петя Кръстева
  Публикуване на коментар

  Въпрос:

  Предстои ми да се пенсионирам по възраст и стаж. Имам и ТЕЛК решение за 81 % инвалидизиране. Моля отговорете ми като започна да си получавам редовната ренсия за възраст, ще получавам ли и инвалидна пенсия?

  изпратено от: М. Вълкова

  Отговор:
  Здравейте,
  съгласно чл.101 от КСО Не могат да се получават едновременно следните пенсии:
  1. лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст;
  2. лична или наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична или наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
  3. лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване с наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
  4. персонална пенсия и пенсия за особени заслуги с друг вид пенсия.
  (2) Когато лицето има право на повече от една лична пенсия за инвалидност за различни страдания, се определя най-голямата по размер.
  (3) При право на повече от една пенсия се получава по избор една от пенсиите в пълен размер и 50 на сто от останалите.
  (4) Военноинвалидите при навършване на възрастта по чл. 68 получават пълния размер на определените им две пенсии – пенсия за военна инвалидност и пенсия за осигурителен стаж и възраст.
  (5) При отпускане на наследствена пенсия на наследници на военноинвалид, който е получавал или е имал право на двете пенсии по ал. 4 в пълен размер, за основа се взема пълният размер на двете пенсии.
  (6) Родителите не могат да получават едновременно лична и наследствена пенсия, с изключение на случаите по ал. 7.
  (7) Родителите на лицата, починали по време на наборна военна служба, получават в пълен размер личната си пенсия и пенсията, отпусната по чл. 82, ал. 4.

  Пенсия за инвалидност поради общо заболяване не се отпуска, възобновява или възстановява на лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

  С уважение,
  Петя Кръстева
 • Здравейте,


  Съгласен съм с отговора на колегата.


  Поздрави,
  Адриян Велчев
 • Но, решението на ТЕЛК е валидно до 01.09.2016 г. Аз трябва да се пенсионирам на 05.06-2015 г. До срока до изтичане на решението на ТЕЛК остава 1 г. и 2 месеца. За този период,ще ми бъде,ли спряна пенсията за инвалидност или ще продължи до изтичане на срока на ТЕЛК.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->