Маргарита Сотирова Маргарита Сотирова Потребител

Земеделски стопанин

Здравейте! Физическо лице, което се осигурява по трудов договор получава субсидия от ДФ Земеделие през м. 12.2014г. Лицето не е регистрирано като земеделски производител. Субсидията е за подпомагане, във връзка с местонахождението на нивите. Няма извършвана дейност, като земеделски стопанин през 2014г. При изчисляване на данъка, трябва ли да се приспаднат НПР 40% от сумата на получената субсидия или да се обложи цялата сума, предвид чл. 35, ал.6 от ЗДДФЛ без да се приспадна нищо?

Моля за мнение!


Отговори

 • Здравейте,

  За да използвате 40 % нормативно признати разходи съгласно чл. 29 от ЗДДФЛ, то трябва да извършвате дейността на физическото лице за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство; Тук влизат и получените субсидии за този вид дейност, като не е необходимо да бъдете регистриран земеделски производител.

  В случай, че лицето не развива стопанска дейност или използва получените субсидии за лични нужди, то тези средства се явяват облагаем доход и попадат в обхвата на чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ, където са включени всички други източници, които не са изрично посочени в този закон и не са обложени с окончателни данъци по реда на ЗДДФЛ или ЗКПО, като размерът на дохода е брутната сума на получените субсидии.

  Поздрави,
  Васил Байнашев
 • Благодаря за отговора г-н Байнашев!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->