Diyana Chankova Diyana Chankova Потребител

Работа на хонорарЗдравейте,

Моля за разяснение какъв документ се подписва при постъпване на работа на хонорар? Когато лице работи по основен ТД на 8-часов работен ден и се осигурява за всички рискове и започне на друго работно място на хонорар има ли задължение отново за удържане на осигуровки- за чия сметка ще са? Какви документи е длъжен да предоставя работодателя на лицето, което работи на хонорар, във връзка с изплащане на дължимите суми?

Благодаря предварително за отговора.Отговори

 • Здравейте,

  Работата на хонорар по принцип се оформя документално с граждански договор. При плащане по такъв договор, платеца на дохода издава сметка за изплатени суми. При сключване на такъв договор физическото лице декларира пред платеца на дохода следните факти и обстоятелства:
  1. Осигурява ли се по друг граждански и/или трудов договор,
  2. Пенсионер ли е,
  3. Какъв е дохода, върху който лицето се осигурява по друг/и договор/и
  Основно правило за определяне на това, дали по този договор ще се изчисляват осигурителни вноски е това, дали лицето получава други доходи за съответния период. В случай, че лицето е осигурено на друго основание, то по гражданския договор се изчисляват и внасят осигурителни вноски.
  Когато лицето, получател на дохода по гражданския договор, е осигурено на друго основание върху максималния осигурителен доход, по гражданския договор няма да се изчисляват осигуровки.
  Във всички случаи, при работа по граждански договор, осигурителните вноски, когато такива са дължими, се разпределят между платеца и получателя на дохода.
  Документите, както казах по-горе са Граждански договор, Сметка за изплатени суми и Служебна бележка, която получателя на дохода прилага към годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

  Поздрави,
 • Благодаря за изчерпателния отговор!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->