мария цанина мария цанина Потребител

Купоини за храна в училищен столОсновно училище сме и имаме училищен стол. Продаваме купони на стиността на храната. Режийните са за сметка на общината. Необходимо ли е да начисляваме 3% данък върху стойността на приходите (купоните) и да подаваме декларация по чл. 252 от ЗКПО?Отговори

  • Здравейте, г-жо Цанина,
    приходите от продажба на купоните за храна следва да се облагат с данък върху размер на 3% и трябва да подавате декларация до 31 март на следващата година. Обръщам внимание, че реализираните приходи от продажба на купони за храна в стола са облагаем оборот, който трябва да следите за регистрация по ЗДДС.
    Има много подходящо разяснение на НАП по този и подобни въпроси - № 31-612 от 11.06.2013 г.

    Поздрави,
    Доника Маринова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->